Основні напрями роботи конференції

Математичне моделювання та системний аналіз.

Фінансова та актуарна математика.

Диференціальні рівняння та математична фізика.

Математичний аналіз та теорія функцій.

Інтелектуальні системи та середовища.

Використання систем комп'ютерної математики в наукових дослідженнях та освіті.

Фундаментальні та прикладні питання комп'ютерної інженерії.

Організаційні питання та програмне забезпечення навчального процесу.

Методика навчання математики та інформатики у вищій школі.

Електронне навчання: методологія та інструментарій.